Tưới tự động cho vườn ươm, hoa màu, cảnh quan

Tưới tự động cho vườn ươm, hoa màu, cảnh quan

Tưới tự động cho vườn ươm, hoa màu, cảnh quan

Tưới tự động cho vườn ươm, hoa màu, cảnh quan

Tưới tự động cho vườn ươm, hoa màu, cảnh quan
Tưới tự động cho vườn ươm, hoa màu, cảnh quan

TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO VƯỜN ƯƠM, HOA MÀU, CẢNH QUAN

489 lượt xem

MÔ TẢ ALBUM

TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO VƯỜN RAU GIA ĐÌNH VỚI BÉC BS5000-MINI

Tưới tự động cho vườn rau gia đình với béc BS5000-Mini.

Với hệ thống tưới tự động, việc chăm sóc vườn rau gia đình sẽ trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn.

*************************

TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO VƯỜN ƯƠM VỚI BÉC BS5000-PLUS

ALBUM KHÁC

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop