Hình ảnh vận chuyển vật tư tưới

Hình ảnh vận chuyển vật tư tưới

Hình ảnh vận chuyển vật tư tưới

Hình ảnh vận chuyển vật tư tưới

Hình ảnh vận chuyển vật tư tưới
Hình ảnh vận chuyển vật tư tưới

HÌNH ẢNH VẬN CHUYỂN VẬT TƯ TƯỚI

612 lượt xem

MÔ TẢ ALBUM

HÌNH ẢNH VẬN CHUYỂN VẬT TƯ TƯỚI TỰ ĐỘNG

Hình ảnh vận chuyển vật tư tưới tự động tới dự án tưới.

Tập kết vật tư chuẩn bị vận chuyển ra vườn.

Vận chuyển vật tư tưới tự động tại Long An.

Vận chuyển vật tư tưới tự động tại Long An.

Vận chuyển vật tư tưới tại Gia Lai.

Chuyển ống PE về dự án.

Tập kết vật tư chuẩn bị thi công.

Vận chuyển vật tư chuẩn bị phục vụ dự án tưới tự động.

Vận chuyển ống LDPE vào địa điểm tập kết.

Tập kết vật tư sẵn sàng phục vụ dự án.

Vận chuyển vật tư tưới tự động

ALBUM KHÁC

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop