Hình ảnh tưới tự động cho cây sầu riêng ở địa hình đồi dốc

Hình ảnh tưới tự động cho cây sầu riêng ở địa hình đồi dốc

Hình ảnh tưới tự động cho cây sầu riêng ở địa hình đồi dốc

Hình ảnh tưới tự động cho cây sầu riêng ở địa hình đồi dốc

Hình ảnh tưới tự động cho cây sầu riêng ở địa hình đồi dốc
Hình ảnh tưới tự động cho cây sầu riêng ở địa hình đồi dốc

HÌNH ẢNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY SẦU RIÊNG Ở ĐỊA HÌNH ĐỒI DỐC

464 lượt xem

MÔ TẢ ALBUM

TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO CÂY SẦU RIÊNG VỚI BÉC BS5000-PRO

Béc BS5000-Pro để tưới tự động cho cây sầu riêng tại địa hình đồi dốc.

Sử dụng hai béc BS5000-Pro-Plus để tưới hai bên cây sầu riêng nhằm hạn chế cản nước.

Đảm bảo tưới đúng vị trí và tưới đúng lượng nước cây cần.

*************************

TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO CÂY SẦU RIÊNG Ở GIA LAI VỚI BÉC BS5000-PRO

  • Béc có chức năng bù áp, cố định lượng nước tưới ra khi có chênh lệch về áp suất.
  • Lượng nước đồng đều dù ở trên cao hay dưới thấp, dù ở gần hay xa máy bơm.

tưới sầu riêng đồi dốc

Tưới tự động cho cây sầu riêng với béc BS5000-PRO

Lượng nước tưới ra đồng đều dù ở gần hay xa máy bơm, ở trên cao hay dưới thấp.

ALBUM KHÁC

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop