HÌNH ẢNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN

HÌNH ẢNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN

HÌNH ẢNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN

HÌNH ẢNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN

HÌNH ẢNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN
HÌNH ẢNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN

HÌNH ẢNH TƯỚI PHUN MƯA TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN

412 lượt xem

MÔ TẢ ALBUM

HÌNH ẢNH TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN MỸ TẠI TÂY NINH

  • Mỗi cây sử dụng một béc tưới BS5000-PLUS lưu lượng 30l/h.
  • Máy bơm 2HP mỗi lần tưới hết 600 béc.

Tưới tự động cho cây nhãn Mỹ tại Tây Ninh.

Ống nhánh LDPE 20mm bạc dày 1.2mm. Mỗi nhánh 16 cây.

Vận chuyển ống vào từng hàng cây.

Máy bơm 2HP mỗi lần tưới hết 600 béc.

*************************

TƯỚI TỰ ĐỘNG CHO CÂY NHÃN VỚI BÉC BS7000-PLUS

ALBUM KHÁC

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop