Tưới vườn dài - béc tưới cây, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm

Tưới vườn dài - béc tưới cây, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm

Tưới vườn dài - béc tưới cây, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm

Tưới vườn dài - béc tưới cây, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm

Tưới vườn dài - béc tưới cây, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm
Tưới vườn dài - béc tưới cây, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, đầu nhỏ giọt bù áp, tưới tiết kiệm

Tưới vườn dài

TƯỚI PHUN MƯA CHO VƯỜN MÍT DÀI 500 MÉT BẰNG BÉC BSSUPER TẠI ĐỒNG THÁP

Ngày đăng: 08:00 01-01-1970 - Lượt xem: lượt xem
Béc BSSUPER tưới cho vườn mít dài 500mét mà vẫn đảm bảo độ đồng đều từ đầu vườn đến cuối vườn.
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop