Lọc đĩa AK 90 BẦU LỚN

Lọc đĩa AK 90 BẦU LỚN

Lọc đĩa AK 90 BẦU LỚN

Lọc đĩa AK 90 BẦU LỚN

Lọc đĩa AK 90 BẦU LỚN
Lọc đĩa AK 90 BẦU LỚN

Lọc đĩa AK 90 BẦU LỚN

Mã sản phẩm: Lọc đĩa AK 90 BẦU LỚN
Xuất xứ: Trung Quốc
Đơn vị: Cái
Lượt xem: 1453

Xuất xứ: Hàn Quốc Trung Quốc

Phiên bản: Lọc chữ Y Lọc chữ T

Cỡ ren: 34mm 42mm 49mm 60mm 90mm
680.000 đ
Tags:
Mô tả:

Bộ Lọc đĩa AK 90 bầu lớn là bộ lọc nước tưới dành cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa cục bộ.

Thông tin chi tiết

Bộ Lọc đĩa AK 90 bầu lớn là bộ lọc nước tưới dành cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa cục bộ.

Sản phẩm cùng loại

syntax error: select /*ADMIN_SOURCE_LIB_FUNCTIONGIOHANG_SELECT003*/ gia,giamgia from table_product where id=